Dette sier andre om oss

”Teknisk spisskompetanse og forretningsforståelse.” 

Norsk Hydro Petrokjemidivisjon, nå Inovyn Norge, har gjennom mange år hatt et omfattende samarbeid med sentrale medarbeidere i Netsense AS. Vårt samarbeid var i utgangpunktet knyttet til programutvikling av integrasjonsløsning mellom SAP og våre laboratorie-systemer, mens det i dag omfatter de fleste av våre IT-løsninger. Vårt fortsatte samarbeid er begrunnet med bedriftens evne til vedvarende høy leveransekvalitet, dens faglige bredde- og spisskompetanse og ikke minst deres evne å forstå og raskt kunne tilpasse seg våre IT-relaterte muligheter og utfordringer.

Dag Lønnerød, IT Manager Inovyn Norway

”Kreativ og effektiv samarbeidspartner med høy fagkompetanse.” 

Jeg har i min tidligere stilling som IT-sjef i Lillesand kommune gjennom mer enn 10 år hatt et tett samarbeid med Netsense AS. Selskapets engasjement har omfattet rådgivning, prosjektledelse og teknisk fagansvar samt tilrettelegging av drift og vedlikehold. Lillesand kommunes dataløsninger er i denne perioden i sin helhet bygget i samarbeid med Netsense. Bedriften har alltid levert solid bredde- og dybdekompetanse -  og alltid meget høy kvalitet på utført arbeid.

Ellen Karin Toft Larsen, ICT Advisor, Kommunenes Sentralforbund

"Kompetent og effektiv underleverandør for Microsoft Services"

Netsense og Microsoft Services har hatt et strategisk samarbeid om å levere tjenester til Sykehuspartner siden våren 2009. Microsoft har rammeavtale med Helse Sør-Øst, og Netsense har vært underleverandør til Microsoft Services. Arbeidet har vært fokusert rundt Sykehuspartners omlegging av klientplattformen for samtlige helseforetak i regionen. Netsense har levert applikasjons-tilretteleggere, ressurser til forsterkning av klientavdeling og teamledelse innen tilretteleggelse av helseforetakets applikasjonsportefølje.

Vi gir de beste anbefalinger av Netsense som leverandør av dyktige og effektive konsulenter.

Axel W. Wolff, Service Executive Microsoft Services

"Kompetent, fleksibel og servicevennlig"

Jeg har gjennom nærmere ti år, som eier, leder og styreleder i ulike handels- og tekniske entreprenørbedrifter lært Netsense å kjenne som en svært kompetent, fleksibel og servicevennlig samarbeidspartner og leverandør av virksomhetskritiske IT-løsninger, herunder drift og vedlikehold av samme. Som presumptiv liten kunde blant deres mange store, har vi alltid opplevd å ha være gitt prioritet de ganger vi har hatt behov for, eller ønske om omgående bistand eller tiltak.

Tore E. Gregersen, Siv- øk/ing, Econsult